De impact van de Russische invasie in Oekraïne op de goudprijs

De impact van de Russische invasie in Oekraïne op de goudprijs

De goudprijs is door de Russische invasie in Oekraïne door het dak geschoten. Sindsdien staan de koersen op een historisch hoog niveau. Al in de aanloop naar de oorlog liep de goudprijs snel op, terwijl westerse landen en Rusland een uiterste poging deden om het wapengekletter af te wenden. Onmiddellijk na de Russische invasie op 24 februari en de schokgolf die dit wereldwijd teweegbracht, deden zich extreme prijsstijgingen voor. Hoe zijn deze koersschommelingen te verklaren? En wat motiveert beleggers om in deze omstandigheden te kopen of te verkopen?

Wat vaker gebeurt in tijden van mondiale crises is dat de financiële markten eerst volledig uit het lood worden geslagen door de vele onzekerheden waarmee zij plotseling worden geconfronteerd. Er ontstaat paniek en de behoefte aan financiële zekerheid groeit. Zo worden beleggers met posities in aandelen ineens geconfronteerd met scherpe koersdalingen. Zij staan voor de keuze om of bij te storten of hun aandelen te verkopen. Sommige beleggers geven er echter de voorkeur aan hun positie in goud te verkopen, zodat zij geen aandelen van de hand hoeven te doen. Daarom zie je vaak dat de waarde van goud aan het begin van een crisis door deze winstnemingen eerst even wegzakt.

Van korte naar lange termijn

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, deed zich een vergelijkbare reactie voor. Zo tikte direct na de Russische inval de goudkoers in Europa 58.000 euro per kilo aan, de hoogste koers ooit. Beleggers wilden hun aandelen veiligstellen en verkochten goud ten gunste van hun aandelenposities. Toen de beurzen na het uitbreken van de oorlog opengingen, daalden de goudprijzen vanwege deze winstnemingen. Na zo’n drie tot vier dagen, toen het stof enigszins was neergedaald, schoot de goudprijs echter weer omhoog – van 53.000 naar 55.000 euro per kilo – omdat men doordrongen raakte van de gevolgen op langere termijn. Zo duurde het een aantal dagen voordat de Verenigde Staten en de Europese Unie een sanctiepakket afkondigden, dat ingrijpende effecten heeft op de wereldwijde economie en veel onzekerheden met zich meebrengt.

 

Goudkoers-stijgt-na-Russiche-inval-in-Oekraine-februari-maart-2022
( bron: goudprijs.nl )

 

Eb en vloed

Zelfs in tijden van grote crises is een aantal dingen voorspelbaar. Dat geldt ook voor de goudkoers. Zo kun je de ontwikkeling van de goudprijs door de jaren heen in feite vergelijken met eb en vloed. Hierbij is door de tijd heen steeds sprake van een stijgende waterspiegel: de goudprijs stijgt in feite structureel, maar er zijn jaren van ‘eb’ en jaren van ‘vloed’. Als bedrijven floreren en de markten stabiel zijn, is sprake van ‘laag water’, maar het waterpeil zal stijgen naarmate onzekerheden toenemen. Bijvoorbeeld als gevolg van een economische crisis, een oplopende inflatie of als geopolitieke spanningen escaleren. Zodra sprake is van ‘vloed’, is dat nadelig voor de aandelenkoersen en de stabiliteit op de financiële markten.

Met de enkels in het water

Naarmate de oorlog in Oekraïne langer duurt, worden deze onzekerheden en de nadelige gevolgen hiervan alleen maar groter. Het is dan niet uitgesloten dat de koers naar 60.000 euro per kilo zal gaan. Dat is ongekend hoog en overtreft zelfs de historische piek vlak na het uitbreken van de oorlog op 24 februari. Zo’n situatie kan zich voordoen als het conflict zo escaleert dat de Verenigde Staten zich niet langer afzijdig kunnen houden. Dat zal direct impact hebben, omdat de VS een rechtstreekse invloed hebben op de ontwikkeling van de goudprijs. Zodra Amerikaanse burgers deze risico’s zien toenemen en de oorlogsdreiging letterlijk dichterbij komt, zal de goudkoers onmiddellijk stijgen. Dan is deze crisis niet alleen een Europees probleem, maar een conflict met een wereldwijde dimensie. Bovendien zal de inflatie fors toenemen, met als effect dat er ‘vloed’ optreedt en de waterspiegel – lees: de goudprijs – zal stijgen. We staan al met onze enkels in het water, maar straks staat het water mogelijk tot onze knieën of hoger.

Goud als veilige haven in tijden van crisis

Goud heeft door de eeuwen heen een belangrijke rol gespeeld als veilige haven en waardevaste belegging in tijden van crises. Goud vormt immers al eeuwenlang de basis voor het vertrouwen in een betaalmiddel. In tegenstelling tot bijvoorbeeld crypto bestaat goud al zesduizend jaar en heeft het zich door de eeuwen heen bewezen als veilige, waardevaste haven. Het is tastbaar, kan niet ‘verdampen’ of ‘bijgedrukt’ worden en als gevolg hiervan in waarde dalen. Daarom houden centrale banken grote goudvoorraden aan als buffer in onzekere tijden.

Verschillende afwegingen

Ook bij Goudwisselkantoor merken we dat de ‘goudkoorts’ sinds het uitbreken van de oorlog is opgelopen. Zo is het aantal bestellingen sinds het uitbreken van de oorlog vervijfvoudigd. Wat motiveert beleggers om in deze Oekraïne-crisis goud te kopen of te verkopen? We zien dat de professionele belegger in beweging is gekomen nu de goudprijs op zo’n ongekend hoog niveau zit. De ene belegger besluit zijn beleggingsgoud te verkopen en direct van de hoge goudprijs te profiteren. Een veel groter deel van de beleggers kiest er juist voor om goud te kopen en hun vermogen veilig te stellen, zeker als de valutakoersen sterk gaan schommelen. Zij doen dit vanuit de wetenschap dat de waarde van hun vermogen snel kan verdampen als valuta’s onderuit zouden gaan. Ook zien we dat particulieren die gouden sieraden bezitten zich geleidelijk realiseren dat hun goud veel meer waard is geworden. Naar verwachting zal deze groep in de komende weken in beweging komen als ze zien dat de goudkoers op dit hoge niveau blijft.

Als we konden kiezen, hadden we uiteraard liever gehad dat de goudprijzen stabiel waren en deze afschuwelijke oorlog niet was uitgebroken. In de omgeving waarin we opereren, kunnen zich echter onder buitengewone omstandigheden grote fluctuaties voordoen. Al jarenlang dragen we uit dat goud een veilige haven voor vermogen is, die ook of misschien wel juist in tijden van crises bescherming biedt. Dat geldt ook voor de crisis die het gevolg is van de oorlog in Oekraïne.

De impact van de Russische invasie in Oekraïne op de goudprijs
Veiling voor munten en bankbiljetten beleeft ‘vliegende start’

28 mars 2024

Veiling voor munten en bankbiljetten beleeft ‘vliegende start’

Goudwisselkantoor erkende verpandingsinstelling in Duitsland

11 mars 2024

Goudwisselkantoor erkende verpandingsinstelling in Duitsland

Voorjaarsveiling Goudwisselkantoor met feestelijk tintje

28 février 2024

Voorjaarsveiling Goudwisselkantoor met feestelijk tintje

Verpanden, de trendbreuk van 2022.

30 août 2022

Verpanden, de trendbreuk van 2022.

Goudverkopen stijgen in tweede kwartaal met 74 procent in vergelijking met vorig jaar

14 juillet 2022

Goudverkopen stijgen in tweede kwartaal met 74 procent in vergelijking met vorig jaar

De impact van de Russische invasie in Oekraïne op de goudprijs

01 avril 2022

De impact van de Russische invasie in Oekraïne op de goudprijs

Goudwisselkantoor betreedt Duitse markt

08 avril 2021

Goudwisselkantoor betreedt Duitse markt

Goudwisselkantoor lanceert webshop voor edelmetaal

11 mars 2021

Goudwisselkantoor lanceert webshop voor edelmetaal

Goudprijs stijgt naar recordhoogte

26 juillet 2020

Goudprijs stijgt naar recordhoogte

Nieuw Goudwisselkantoor in Kapellen

05 juillet 2020

Nieuw Goudwisselkantoor in Kapellen